III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Tytuł

III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Opis

Uchwały, opinie i stanowiska Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych VIII i IX kadencji

Publikacje w kategorii III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

412/X/2019 Prezydium KRRP
UCHWAŁA Nr 412/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych

411/X/2019 Prezydium KRRP
UCHWAŁA Nr 411/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

395/X/2019 Prezydium KRRP
UCHWAŁA Nr 395/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej

390/X/2018 Prezydium KRRP
UCHWAŁA Nr 390/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019

389/X/2018 Prezydium KRRP
UCHWAŁA Nr 389/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustane w roku szkoleniowym 2019

366/X/2018 Prezydium KRRP
UCHWAŁA Nr 366/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych "Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2018"

365/X/2018 Prezydium KRRP
UCHWAŁA Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

364/X/2018 Prezydium KRRP
UCHWAŁA Nr 364/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej

322/X/2018 Prezydium KRRP<br />
<br />
UCHWAŁA Nr 322/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania redakcji dwumiesięcznika "Radca Prawny"

Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 sierpnia 2018 r.
Stanowisko Prezydium KRRP z dnia 9 sierpnia 2018 r.