V. NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH

Tytuł

V. NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH

Opis

Uchwały Nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Radców Prawnych

Publikacje w kategorii V. NADZWYCZAJNY KRAJOWY ZJAZD RADCÓW PRAWNYCH

Kodeks Etyki Radcy Prawnego z 2014 r.
stanowiący załącznik do uchwały Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

3/2014 NKZRP
Uchwała nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

2/2014 NKZRP
Uchwała nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwołania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu

1/2014 NKZRP
Uchwała nr 1/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r. - Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych odbywającego się w Warszawie w dniach 21 i 22 listopada 2014 r.