Przeglądaj akty prawne

  • Dziedzina zawiera dokładnie "Inne"

UCHWAŁA_KRRP_52_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 52/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie umorzenia kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie o sygn. WO-96/16

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_51_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 51/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie umorzenia kosztów postępowania dyscyplinarnego
w sprawie o sygn. WO-17/16

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_50_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 50/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie logo Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_44_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 44/X/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_43_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 43/X/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2016

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe:

UCHWAŁA_KRRP_30_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 30/X/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za 2016 r.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe: ,

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_38_X_2017.pdf
Uchwała nr 38/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zamiany przedstawiciela samorządu radców prawnych wskazanego do składu komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2017 roku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe:

Uchwała_Prezydium_278_IX_2016.pdf
Uchwała nr 278/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

01232978d7ca129da8d2395f20369b31.pdf
Uchwała Nr 124/IX/2016 KRRP z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2015

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe:

00f7d17c394b081622d19980e8f4006c.pdf
Uchwała Nr 123/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych za rok 2015

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2