Przeglądaj akty prawne

  • Dziedzina zawiera dokładnie "Ustrojowe przepisy wewnętrzne"

Uchwała_Prezydium_101_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 101/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania Rady Naukowej kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_101_IX_2015.pdf
Uchwała nr 101/IX/2015 KRRP z dnia 12 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2015

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Słowa kluczowe:

Uchwała_KRRP_101_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 101/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2012

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Doskonalenie zawodowe i aplikacja

Uchwała_Prezydium_102_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 102/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej i szczegółowych zasad funkcjonowania Centrum Edukacji Prawnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_102_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 102/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_103_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 103/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_104_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 104/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_105_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 105/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Sekretarza Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_106_VIII_2012.pdf
Uchwała Nr 106/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_106_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 106/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 października 2018 r. Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2