Przeglądaj akty prawne

  • Dziedzina zawiera dokładnie "Ustrojowe przepisy wewnętrzne"

8c7eeb2727d53ae82268990aa8597e24.pdf
Uchwała Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

12 - Uchwała - Regulamin obrad.pdf
stanowiący załącznik do uchwały Nr 42/VII/2008 KRRP w sprawie uchwalenia Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Załącznik do uchwały, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

ac13f1485562c620302b50705700b143.pdf
Uchwała nr 99/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_Prezydium_99_IX_2014.pdf
Uchwała Nr 99/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego radców prawnych wchodzących w skład redakcji dwumiesięcznika samorządu radców prawnych „Radca prawny”

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_98_IX_2015.pdf
Uchwała nr 98/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Uchwała_KRRP_97_IX_2015.pdf
Uchwała nr 97/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Słowa kluczowe:

UCHWAŁA_KRRP_96_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 96/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Słowa kluczowe: ,

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2