Przeglądaj akty prawne

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_566_X_2019.pdf
Uchwała nr 566/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawncyh.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Słowa kluczowe: , ,

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_565_X_2019.pdf
Uchwała nr 565/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Regulaminu postępowania mediacyjnego.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_564_X_2019.pdf
Uchwała nr 564/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_562_X_2019.pdf
Uchwała nr 562/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_556_X_2019.pdf
Uchwała nr 556/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie zmian w wykazie aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_555_X_2019.pdf
Uchwała nr 555/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. – w sprawie pytań usuniętych ze zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Słowa kluczowe:

UCHWAŁA_KRRP_154_X_2019.pdf
UCHWAŁA nr 154/X/2019 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie standardów zajęć
e-learningowych dla aplikantów radcowskich udostępnionych przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_544_X_2019.pdf
Uchwała nr 544/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie dokumentu dotyczącego trudnej sytuacji prawników na Filipinach.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_539_X_2019.pdf
Uchwała nr 539/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 5 września 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu dodatkowej komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_538_X_2019.pdf
Uchwała nr 538/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 5 września 2019 r. w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu radców prawnych do składu dodatkowej komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2