Przeglądaj akty prawne

  • Data zawiera dokładnie "2020-10-03"

Uchwała_KRRP_203_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 203/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. zmieniająca uchwałę – Regulamin Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Stanowisko KRRP z dnia 3 października 2020 r..pdf
STANOWISKO Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. do projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD126)

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

Stanowisko KRRP z dnia 3 października 2020 r. (2).pdf
STANOWISKO Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie projektu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o funduszu edukacji finansowej (UD125)

Typ dokumentu: Stanowisko, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_202_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 202/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_201_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 201/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie przedłożenia XII Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektu uchwały w sprawie wytycznych działania samorządu i jego organów na lata 2020-2024

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_200_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 200/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zakwaterowania uczestników XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_199_X_2020.pdf
UCHWALA Nr 199/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_198_X_2020.pdf
UCHWAŁA Nr 198/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, proponowanego porządku tego Zjazdu oraz sposobu glosowania na tym Zjeździe

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2