Przeglądaj akty prawne

  • Kategoria: II. KRAJOWA RADA RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_KRRP_48_X_2017.pdf
UCHWAŁA nr 48/X/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

Data:

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_59_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 59/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu
przestrzegania tego obowiązku

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_58_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 58/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_57_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 57/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_56_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 56/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_55_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Ustrojowe przepisy wewnętrzne

UCHWAŁA_KRRP_54_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 54/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zespołu do spraw prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_53_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 53/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_KRRP_52_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 52/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie umorzenia kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie o sygn. WO-96/16

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_KRRP_51_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 51/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie umorzenia kosztów postępowania dyscyplinarnego
w sprawie o sygn. WO-17/16

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2