Przeglądaj akty prawne

  • Kategoria: III. PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_156_X_2017.pdf
UCHWAŁA Nr 156/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018

Data:

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina:

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_208_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 208/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyznania odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_203_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_202_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 202/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych do potwierdzania uzyskania przez radców prawnych punktów szkoleniowych za uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych w cyklu szkoleniowym 2018-2020

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_201_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 201/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej V Turnieju Negocjacyjnego 2018 dla aplikantów radcowskich

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe: ,

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_200_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 200/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkolenia "Radca prawny w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym:

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe: ,

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_199_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 199/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych oraz uroczystej gali Konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" w dniach 16-17 marca 2018 r. w Warszawie.

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe: ,

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_198_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 193/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dotyczących realizacji usług sanatoryjnych - "Turnusów Seniora"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe: ,

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_197_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 197/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkolenia "Prawo spółek handlowych. Reprezentacja i ład korporacyjny w spółkach kapitałowych i osobowych"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe: ,

UCHWAŁA_Prezydium_KRRP_196_X_2018.pdf
UCHWAŁA Nr 196/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej zorganizowania przez Centrum Szkolenia Ustawicznego szkolenia "Prawne aspekty obrotu nieruchomościami"

Typ dokumentu: Uchwała, Dziedzina: Inne

Słowa kluczowe: ,

Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2