544/X/2019 Prezydium KRRP

Tytuł

544/X/2019 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 544/X/2019 Prezydium KRRP z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie dokumentu dotyczącego trudnej sytuacji prawników na Filipinach.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący