198/X/2020 KRRP

Tytuł

198/X/2020 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 198/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zwołania XII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, proponowanego porządku tego Zjazdu oraz sposobu glosowania na tym Zjeździe

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący