201/X/2020 KRRP

Tytuł

201/X/2020 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 201/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. w sprawie przedłożenia XII Krajowemu Zjazdowi Radców Prawnych projektu uchwały w sprawie wytycznych działania samorządu i jego organów na lata 2020-2024

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący