202/X/2020 KRRP

Tytuł

202/X/2020 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 202/X/2020 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia insygniów samorządu radców prawnych oraz zasad ich używania

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący