Stanowisko KRRP 2020-10-03 (UD126)

Tytuł

Stanowisko KRRP 2020-10-03 (UD126)

Opis

STANOWISKO Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 października 2020 r. do projektu z dnia 15 września 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (UD126)

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący