10/VIII/2010 Prezydium KRRP

Tytuł

10/VIII/2010 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała Nr 10/VIII/2010 Prezydium KRRP z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu obrad Krajowej Rady Radców Prawnych.

Data

Kadencja

VIII