2/2014 NKZRP

Tytuł

2/2014 NKZRP

Opis

Uchwała nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwołania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu

Data

Status

obowiązujący