Stanowisko z dnia 12 stycznia 2015 r. dot. wykonywania zawodu przez radcę prawnego w państwowej jednostce organizacyjnej poddawanej kontroli

Tytuł

Stanowisko z dnia 12 stycznia 2015 r. dot. wykonywania zawodu przez radcę prawnego w państwowej jednostce organizacyjnej poddawanej kontroli

Opis

Stanowisko z dnia 12 stycznia 2015 r. dot. wykonywania zawodu przez radcę prawnego w państwowej jednostce organizacyjnej poddawanej kontroli

Data

Tematyka publikacji OBSiL