Opinia z 16 lipca 2015 r. do projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych (obrót produktami spożywczymi)

Tytuł

Opinia z 16 lipca 2015 r. do projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych (obrót produktami spożywczymi)

Opis

Opinia z 16 lipca 2015 r. do projektu ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przedsiębiorców zajmujących się obrotem produktami spożywczymi lub rolnymi wobec dostawców tych produktów (druk sejmowy nr 3604)

Data

Tematyka publikacji OBSiL