98/IX/2015 KRRP

Tytuł

98/IX/2015 KRRP

Opis

Uchwała nr 98/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący