Stanowisko OBSiL z dnia 18 listopada 2015 r. dotyczące przedmiotu działalności spółek, w których wspólnikami są radcowie prawni

Tytuł

Stanowisko OBSiL z dnia 18 listopada 2015 r. dotyczące przedmiotu działalności spółek, w których wspólnikami są radcowie prawni

Opis

Stanowisko OBSiL z dnia 18 listopada 2015 r. dotyczące przedmiotu działalności spółek, w których wspólnikami są radcowie prawni

Data

Tematyka publikacji OBSiL