208/IX/2016 Prezydium KRRP

Tytuł

208/IX/2016 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 208/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia z opinią amicus curiae w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym

Data

Kadencja

IX

Status

obowiązujący