6/2016 KZRP

Tytuł

6/2016 KZRP

Opis

Uchwała nr 6/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu

Data

Nr Zjazdu

XI

Status

obowiązujący