21/X/2017 Prezydium KRRP

Tytuł

21/X/2017 Prezydium KRRP

Opis

Uchwała nr 21/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący