163/X/2018 Prezydium KRRP

Tytuł

163/X/2018 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 163/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący