103/X/2018 KRRP

Tytuł

103/X/2018 KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 103/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora
oraz pomocy socjalnej

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący