365/X/2018 Prezydium KRRP

Tytuł

365/X/2018 Prezydium KRRP

Opis

UCHWAŁA Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący

Dziedzina