151/X/2019 KRRP

Tytuł

151/X/2019 KRRP

Opis

UCHWAŁA nr 151/X/2019 z dnia 31 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.

Data

Kadencja

X

Status

obowiązujący